KontaktDOBROVOLJNO VATROGASNO DRUPŠTVO PRIVLAKA (DVD PRIVLAKA)
Stadionska ulica 30, 23233, Privlaka, Zadarska županija
oib. 56835017615 | Osnovano 21.12. 2004. godine | mb. udruge: 02040875

e-mail. dvdprivlaka@dvd-privlaka.hr
Predsjednik. Kažo Kolanović, 091/1121-300
Zapovjednik. Walter Jurac, 099/4967-493

logo dvd privlaka