U službi sumještana od 2004. godine
Vaši dobrovoljni vatrogasci
DVD Privlaka posjeduje 4 operativna
vozila i preko 20 vatrogasaca
Dobrovoljno vatrogasno društvo Privlaka
osnovano je 21.12.2004. godine
previous arrow
next arrow
Slider