Galerija

Dobrovoljno vatrogasno društvo Privlaka u svom dugogodišnjem radu sudjelovalo je u veliki broj događaja humanitarnog karaktera ali i veliki broj intervencija, kako na području Općine Privlaka koje područje pokrivamo tako i na teritoriju susjednih općina i gradova, također dobrovoljci DVDa Privlake radili su diljem Zadarske županije kao i na poplavama u Istočnoj Hrvatskoj 2014. godine i poplavama u Gradu Zadu 2017. godine.